معماری olap
آخرین مطالب درمورد معماری olap
آخرین مطالب

پردازش تحلیلی برخط (OLAP) آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و ﻣﻜﻌﺐ داده. ي ﭼ ﺑ ي و ﺐ. ﻳﻲ ﺑ. □. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ. OLAP. □. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺪاول در. OLAP ول ر. ﻲ. □. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي. OLAP. □. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ. 1390.

OLAP - داده کاوان 16 ژانويه 2015 ... در سال 2008 موسسه فارستر (Forrester) هوش تجاری را مجومعه از متدلوژی ها، فرآیندها، معماری ها و تکنولوژی هایی تعریف کرد که داده های خام را به اطلاعات ...

پردازش تحلیلی برخط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد سه معماری عمده برای «پردازش تحلیلی آن‌لاین» وجود دارد: ... (انگلیسی) http://www. microstrategy.com/OLAP; (انگلیسی) http://it.toolbox.com/wiki/index.php/ ...

معماری پایگاه داده تحلیلی مأموریت OLAP. فرض کنید کارخانه ایران خودرو محصولات مختلفی از قبیل پژو، سمند، وانت و غیره را تولید می کند. همچنین، این کارخانه در شهر های مختلف دارای نمایندگی ...

OLAP چیست ؟ - نرم افزار گزارش سازو داشبورد مدیریتی RAMIX ... 27 مارس 2016 ... می‌ توان به جای OLAP از واژه پردازش سریع اطلاعات چند بعدی و یا به عبارت ... سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز.

ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﻱ - Sharif University of Technology ﻳﻚ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. Enterprise. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﺷﺪﻩ. ﻭ. ﺩﺭ. ﻗﺎﻟﺐ. OLAP. (. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ﺑﺮﺧﻂ. ،). ﺑﻪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ. ﺗﺠﺎﺭﻱ. ﻭ. ﺍﺗﺨﺎﺫ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ. ﺩﻗﻴﻖ. ﻭ. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ﻣﻲ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . [Loshin David, 2003]. ﻓهﺮﺳﺖ. ﻫﻮﺵ.

انبارداده (Data Warehouse) | پایگاه دانش BPM رایورز در اصل، مفهوم انبار داده‌ها با هدف ارائه یک مدل معماری، برای جریان داده‌ها از سیستم‌های ... معمولا تأخیر سیستم‌های OLAP در حد چند ساعت است، در مقایسه با Data Mart ها که ...

ویژگی‌های اساسی یک معماری خوب برای سیستم BI چیست؟ - LinkedIn 22 سپتامبر 2017 ... ویژگی‌های اساسی یک معماری خوب برای سیستم BI چیست؟ ... تحلیل آنلاین (OLAP) : امکان تحلیل های چند بعدی و چند سطحی و نیز قابلیت های جزء شدن ...

business intelligence (BI) - SearchBusinessAnalytics - TechTarget ... online analytical processing (OLAP), mobile BI, real-time BI, operational BI, cloud and software-as-a-service BI, open source BI, collaborative BI, and location  ...

BI=BUSINESS INTELLEGENCE ) ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﻤﺪه در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﺮوﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ... ﻳﻚ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري. ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮدازش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻂ (. OLAP. ) ...