رهن در ضمان معاوضی
آخرین مطالب درمورد رهن در ضمان معاوضی
آخرین مطالب

ضمان معاوضی در حقوق داخلی ( ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) - موسسه حقوقی هامون در این مقاله ما بر آن هستیم تا قاعده ضمان معاوضی(تلف مبیع قبل از تسلیم) ، اثر آن و .... ۴-رهن : ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد؛ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺭﻫﻦ،. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ. ﺑﺎ. ﺣﻖ. ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ،. ﻭﺛﻴﻘﻪ. ،. ﺗﻤﻠﻴﮑﻲ . *. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ. ﺩﮐﺘﺮﻱ. ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﺣﻘﻮﻕ. ﺧﺼﻮﺻﻲ ...... ﺑﺮﺍﻱ. ﺣﺴﻦ. ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺗﻌﻬﺪ. ﻳﺎ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺿﻤﺎﻥ. ﺩﺭﮎ. ﻳﺎ. ﺿﻤﺎﻥ. ﻣﻌﺎﻭﺿﻲ. ﻣﻲ. ﺩﻫﻨﺪ،. ﻣﺸﻤﻮﻝ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ. ﺑﺎ. ﺣﻖ.

ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از ...

رهن و اجاره آپارتمان|رهن و اجاره خانه|رهن آپارتمان، خانه، ویلا، باغ ... - دیوار اجاره آپارتمان و خانه، نیازمندی های اجاره و رهن ملک، آپارتمان، خانه، باغ، ویلا با قیمت مناسب و ارزان در سامانه املاک دیوار. مشاهده آگهی های اجاره خانه، رهن آپارتمان، ویلا و سایر ...

دریافت كلمه قبض که احکام زیادی در باب بیع، رهن، صدقه و تشخیص مافي الذمه و غیره بر آن ..... ۳- انتقال ضمان معاوضي: عمل قبض موجب انتقال ضمان معاوضی از فروشنده به.

پرتال جامع علوم انسانی - تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم تسلیم عین بیع یا ثمن مسؤولیت ناشی از تلف یا ضمان معاوضی را ساقط می کند امّا این قاعده ...... در این باره می گوید:«راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حق (1) .

آثار ایفاء در تعهدات قراردادی این قاعده که ضمان معاوضی را قبل از تسلیم بر عهدة بایع قرارداده، ناشی از رابطة .... به واسطة ایفاء و انجام تعهد، حق تبعی و عقد تبعی رهن نیز خود به خود منتفی خواهد شد.

تعریف ضمان و اقسام آن - آســـــــــــــمان همــــــیشه آبــــــی قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر ..... خارج ووثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد (این نوع وثیقه موضوع عقد رهن است)

نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی - فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ﻫﺪف از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﻌﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻤﺎن و رﻫﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ. ﻫﺪف در ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻘﻮد ..... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد، ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎوﺿﯽ ﺑﻪ وي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻠﻒ ﻣﺒﯿﻊ از ﻣﺎل. وي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بررسي ونقد برخي از نظرات دكتر كاتوزيان در عقد رهن و عقد ضمان در حقوق مدنی تنها میتوانیم اعیان را رهن کنیم و این یک قاعده ی کلی است و رهن اسناد نیاز به نص دارد تا زمانی که ... دکر کاتوزیان میفرمایند: چنین عقدی رهن نیست بلکه ضمان عینی است در اینگونه موارد مالک مال ضامن .... عدالت معاوضي در قراردادها”، ۱۳۷۲. ۴۸.