چگونه دریافت پیام Joined Telegram را در این برنامه غیرفعال کنیم؟

10 سپتامبر 2017 ... پیامی که با نام شخص و عنوان “joined telegram...” نمایش داده می‌شود. دریافت این. ... دقیقا همین مراحل را دنبال کنید. نظر شما در رابطه با این آموزش چیست؟

آسانسور آسمان آبی آسانسور آسان شایان آسانسور آموزش آسانسور آزاده اردکانی