گلیکوژن ، سلولز ، نشاسته و کیتین : تفاوت ها و شباهت ها :: بیولایف ...

اما سلولز یک مولکول خطی است و حالت مارپیچی مولکول های نشاسته و گلیکوژن را ندارد . مولکول سلولز برخلاف مولکول های گلیکوژن و آمیلوپکتین شاخه و انشعاب ندارد.

بلیط لحظه آخری کرمان بلیط موج های خروشان بلیط مترو بلیط موجهای آبی